Tutoriaali

Kustannuslaskenta

Kustannuslaskenta-lisäosa on tarkoitettu JCAD Määrät -käyttäjille. Sen avulla lasket materiaalin kustannukset yhtä aikaa määrien kanssa. Lisäosa on maksullinen.

1. Aloitus

2. Suoritteiden panostaminen

3. Hinnaston tuominen

4. Hintojen tallentaminen rakennekirjastoon

5. Yhteenveto ja raportointi