Kustannuslaskenta

JCAD Kustannuslaskenta

JCAD – Kustannuslaskenta on JCAD – MÄÄRÄT -massalaskentaohjelmaan integroitu rakennusprojektin yksikkö- ja panostason kustannusten laskentaohjelma, joka muuntaa rakennuskohteesta mitatut määrät kustannuksiksi ja laatii niistä raportin kustannusarvion, -erittelyn tai tarjouksen perustaksi.
Määrälaskennan ja kustannuslaskennan yhteensopivuuden ansiosta mitatut määrät ja mittauksiin tehtävät muutokset näkyvät välittömästi kustannuslaskennassa, joka hakee käytön myötä päivittyvästä rakennekirjastostaan suoritteille ajantasaiset hinnat täydennettyinä käyttäjän määrittelemillä kuluilla ja katteilla.
JCAD – MÄÄRÄT -ohjelman määrämittauksen lähtötietojen visuaalinen esitystapa yhdistettynä Kustannuslaskenta -ohjelmaan luovat rakennuskohteen kustannusrakenteista helposti hahmotettavan kokonaisuuden.

logo footer
Quanttos Oy · Kasarmintie 23 90130 OULU | Teknobulevardi 3-5 01530 VANTAA · www.quanttos.fi